Informacje o Firmie

Dostępny pod adresem https://galeriamarek.pl sklep internetowy Galeria Marek prowadzony jest przez Marketing Investment Group  S.A. z siedzibą w Krakowie (31-871), os. Dywizjonu 303 Paw. 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000521685. Kapitał zakładowy spółki: 3.621.529,50 zł, NIP 675-11-87-580. 

 

 

Dane korespondencyjne:

 

Marketing Investment Group S.A.

ul. Jana Dekerta 18

30-703 Kraków

NIP 675-11-87-580

KRS 0000521685 Sąd rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

 Kapitał Zakładowy: 3 621 750 PLN -  w pełni opłacony

 

 

 

Kontakt ze sklepem GaleriaMarek.pl:

 

Adres e-mail:

sklep@galeriamarek.pl

 

Numer telefonu: 0 (12) 681 84 99